Zincone Minardi Mattia – Istruttore – Wushu Kung Fu Moderno – – 202213251