VISCARDI PAOLO – Istruttore – Ju-Jitsu – Krav Maga – 20222987