TEMPESTA GIOACCHINO – ISTRUTTORE 5° LIVELLO – ARTI MARZIALI – KRAV MAGA – Autodifesa – ju Jitsu Israeliano – 20221400