SOLDANI CHERUBINO – MAESTRO 8° DAN – INTERNATIONAL ASI DO – Arti Marziali – TSUE GËI JUTSU – 20228381