Provenzano Salvatore – Cintura nera 1°DAN – Karate – Shotokan – 202213203