MARIANI MATTIA – ALLENATORE – Wushu Kung Fu Moderno – Taolu; Sanshou – 202214463