Malizia David – Insegnante 2° Duan – Wushu Kung Fu Tradizionale – QI GONG – 202212747