Lo Nero Marianna – Istruttore 1° livello – Wushu Kung Fu Moderno – kubotan® – 20224708