LEONARDI ELVIS – Istruttore – Wushu Kung Fu Tradizionale – QI GONG/BADUANJIN – 20222964