La Salandra Antonio Maria – MAESTRO 6° DAN – JU JITSU – MACHADO BRAZILIAN JIU JITSU – 202213455