ISGRO’ LUCA – Maestro – INTERNATIONAL ASI DO – Arti Marziali – TAI JI QUAN – 202212138