Gianfreda Giuseppina – Insegnante 1°DUAN – Wushu Kung Fu Tradizionale – Taijiquan – 202213830