Genna Niccolo – Allenatore 1° Dan – Ju-Jitsu – Ju-Jitsu – 202212359