Fabbri Alessio – CINTURA NERA 1° DAN – Jujitsu sportivo – Newaza, Kickjitsu – 202213839