DE ANGELIS CRISTINA – Istruttore 3° DAN – “Bu Jutsu” – BUDO TAI JUTSU – 202214566