Bertonazzi Alex – Istruttore – INTERNATIONAL ASI DO – Wushu Kung Fu Moderno – Chuong Quan Khi Dao – 20221309