Albertosi Nicola – ISTRUTTORE 1° LIVELLO – Arti Marziali – Ju-Jitsu Israeliano/Krav Maga – 20225016